Vrijheid,
Op ieder zelf gekozen tijdstip,
Mag je gaan waar jij heen wilt.
Of rusten daar waar je graag bent.

icon Home

Op een dag

Op een dag zullen we het maken:
het vaderland van onze dromen

van de gevangenis
een ziekenhuis maken
van het verbanningsoord
een universiteit maken
van de gevangenen
werkende mannen en vrouwen maken

in plaats van angst en pijn
zullen liederen klinken
in plaats van dodelijke kogels
zullen mussen vliegen,
zweven boven een fontein
en spelen
met de kinderen van de kleuterschool

(anoniem, Soedan)

Amnesty International
werkgroep 399
Regio Oldambt

logo CBF

Disclaimer & Copyright Note

Privacy & Cookies

Onze Werkgroep Oldambt is op zoek naar...

Scholenwerker Voortgezet Onderwijs.

Amnesty-Oldambt zoekt een enthousiast persoon die het belang van mensenrechten-educatie inziet en dit wil overdragen aan leerlingen van 12 tot 15 jaar.

De periode van voorbereiding en schoolbezoek valt meestal in het laatste kwartaal, omdat de z.g. "Rights Supporters" rondom de 10e december op school actie voeren.

Van belang hierbij is:

  • goed kunnen omgaan met kinderen van 12 tot 15 jaar
  • het hebben van enige kennis van de doelstelling van Amnesty International
  • het kunnen werken met een thema/lespakket
  • afspraken kunnen maken met leerkrachten en andere scholenwerker(s)
  • jaarlijks verslag uitbrengen (mondeling of schriftelijk) aan de werkgroep
  • samenwerking met de huidige scholenwerker wordt erg op prijs gesteld

De tijdsinvestering zal, afhankelijk van bezoek/actie 4 à 5 uur per school zijn.

Geboden wordt:

  • een introductie-cursusdag in de regio
  • begeleiding vanuit de werkgroep
  • vergoeding van gemaakte onkosten
  • collectieve W.A. verzekering

Heeft u zin om ons hierbij te helpen? Neemt u dan contact op met Arie Erkelens.

Top